Obs

  • Endast bokade besök kan tas emot.
  • Löptikar  tas ej emot.

För att underlätta omställningen för hunden, ta med:

  • Foder
  • Liggkorg med dyna/fäll som ”luktar hemma”

Avtal, intyg & VACCINATION

  • Skriv ut och fyll i inackorderingsavtalet hemma och lämna vid ankomsten. Viktigt att det finns en kontaktperson (se info nedan).
  • Ta med och visa upp vaccinationsintyg.
  • Kontrollera att din hund har aktuell vaccinering mot kennelhosta.

När ni anländer till gården

  • Lämna kvar hunden i bilen!
  • Vi går igenom det praktiska först och ni kan se pensionatet där er hund ska bo.
  • I samband med er avresa tar vi emot hunden och går en promenad.

Tider för hämtning och lämning

Vi kommer tillsammans överens om ett klockslag för hämtning och lämning. Antingen någon tid på fm mellan kl 9:00 och 12:00, eller på em mellan kl 15:00 och 17:00.
Det är viktigt att hålla tiden som bestäms, annars störs verksamhetens rutiner då väntetid kan uppstå. Djurens rutiner går i första hand!

BETALNINGSVillkor

Betalning sker alltid i förskott. Hela betalningen måste vara betald och bokförd på pensionatets plusgirokonto senast en vecka innan bokad vistelse. Om betalning inte inkommit i tid avbokas platsen och erbjuds till annan gäst.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att vägra ta emot hund om betalningen inte är gjord enligt ovan.

Vid AVBOKNING som sker senare än en vecka före bokad period görs ingen återbetalning. Hela beloppet kan dock återbetalas vid styrkande med veterinär- eller läkarintyg.

Om hundägare väljer att lämna hund senare än avtalat eller hämta tidigare görs ingen återbetalning.

Hund som inte klarar av att anpassa sig till pensionatsvistelsen (som t.ex. är mycket orolig, skäller konstant, visar aggressivitet eller biter sönder inredningen) måste hämtas snarast av ägare eller kontaktperson. Detta gäller även tik som börjar löpa. I det läget görs ingen återbetalning.

Om hunden skadar boxen så att den blir obrukbar för annan gäst debiteras hundägare för reparationskostnader. Bra att se över sin hemförsäkring att ansvarsförsäkring finns.

Är man osäker på hur hunden skulle klara av en pensionatsvistelse rekommenderar vi att boka ett provdygn. Hundägaren ska då finnas tillgänglig att hämta hunden med kort varsel om behov uppstår.

Situation (t.ex. osämja, sjukdom etc.) kan uppstå som gör att pensionatet måste dela på hundar som bor ihop. Detta görs då i samråd med ägare/kontaktperson, förutsatt att dessa går att nå. Finns det då en ledig plats på pensionatet att flytta till, medför detta en merkostnad på 100 kr per påbörjat dygn. Finns det ingen ledig plats åligger det ägare/kontaktperson att snarast hämta hunden. I detta fall återbetalas hälften av inackorderingsavgiften för den tid som återstår av vistelsen (eftersom hunden i annat fall kunnat vara kvar i separat box).

Hämtas inte hunden/hundarna på avtalat datum debiteras dubbel avgift för varje påbörjat dygn.

SJUKDOM/SMITTA

Skulle pensionatet drabbas av smitta som gör att det måste stängas återbetalas hela beloppet.

Skulle hunden bli sjuk och vi inte får kontakt med hundägare eller kontaktperson så gör vi vad vi anser bäst/kontaktar veterinär. Vid akut situation uppsöker vi veterinär omgående och söker ägare eller kontaktperson under tiden. Kostnader debiteras hundägare. Det är mycket viktigt att ha en kontaktperson som är införstådd med vad det innebär. 

Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig!

Kontakta oss

Lilla Asphult har giltiga tillstånd från länsstyrelsen Nyköping

Tillstånd innehas för hunddagis/pensionat

F-skattsedel finns